хятад шинэ төрөл ба сэргээх өндөр хурдтай хүснэгт х