уул уурхайн мэдээллийн архив 233 хуудасны 151 хуудас