хүдэр угаах үйлдвэрүүд орчны бохирдлоос хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар