хүдрийн үйлдвэр дэх нөлөөллийн уул уурхайн машин дээр pdf